Szkolenia

Każdego roku w Polsce dochodzi do wielu bardzo groźnych i niepotrzebnych wypadków związanych z bezpośrednią obsługą baterii trakcyjnych.
 
Prowadzone InStore profesjonalne szkolenia pomogą Państwu uniknąć strat materialnych związanych z ich użytkowaniem. Co może korzystnie wpłynąć na finansowe aspekty pracy firmy w wypadku:

  • wypłat odszkodowań,
  • potencjalnych przestojów,
  • niewłaściwej obsługi przez pracowników, która jest najczęstszą przyczyną wypadków w pracy. 

Korzystając z Naszych szkoleń, opartych na wieloletnim, praktycznym doświadczeniu w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi baterii trakcyjnych, gwarantują Państwo sobie i swoim pracownikom poprawę; kultury bezpieczeństwa pracy, jakości i wydajności świadczonej pracy, eliminację potencjalnych zagrożeń takich jak: wybuch gazów emitowanych podczas ładowania, porażenia prądem lub oparzenia łukiem elektrycznym, oparzenia środkami chemicznymi, urazy mechaniczne.
W roku bieżącym służymy Państwu jako Przedsiębiorcom w ramach KFS bezpłatnym wsparciem w pozyskaniu środków na sfinansowanie szkoleń „Techniczna obsługa baterii trakcyjnych” lub/i  „Obsługa akumulatorowni”, które skierowane są zarówno do operatorów wózków widłowych, szorowarek, podnośników jak również do osób zarządzających.

Wysokość dofinansowania do ww. szkoleń, uzależniona jest od wielkości Firmy dla:

  • mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) w wysokości 100% kosztów, nie więcej jednak, niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • pozostali pracodawcy (zatrudniający powyżej 10 osób) w wysokości 80% kosztów,  nie więcej jednak, niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.