Akumulatorownie

Projekt Akumulatorownii w wykonaniu firmy InStoreJedno z najważniejszych miejsc zapewniających bezpieczeństwo pracy w obrębie ładowanych baterii trakcyjnych. Już na etapie inwestycji – nader istotne jest zaprojektowanie i wykonanie akumulatorowni, która będzie miejscem bezpiecznym, oraz funkcjonalnym. 

Od początku, czym jest akumulatorownia? Najogólniej - akumulatorownia to miejsce w którym ładowane są baterie trakcyjne, przez odpowiednio dobrane do nich prostowniki.

Akumulatorownie możemy podzielić na: otwarte i zamknięte. Akumulatorownie otwarte nie posiadają wydzielonego pomieszczenia, mieszczą się na otwartej przestrzeni wewnątrz fabryki, magazynu, czy też hali produkcyjnej. Akumulatorownie zamknięte znajdują się w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu. Zarówno jedne jak i drugie spełniają swoją funkcję, zaś ich wybór jest dyktowany miejscem, którym dysponuje inwestor. Głównym zadaniem akumulatorowni jest odciąganie wytworzonych gazów podczas ładowania baterii. Równie istotna jest optymalizacja kosztów, poprzez dobór odpowiedniego wyposażenia.

Każdego roku na całym świecie, źle zaprojektowane akumulatorownie, lub po prostu ich brak, powodują straty liczone w milionach dolarów. Dopiero wypadki przy pracy spowodowane wybuchami wodorowymi, lub brakiem urządzeń do wymiany baterii uświadamiają jak ważnym elementem funkcjonowania magazynu jest akumulatorownia. Dodatkowy wpływ na generowane straty ma czas potrzebny na wymiany baterii, czas uzupełniania wody i wiele innych czynników. Wszystkie powyższe powinny skłonić inwestora do budowy akumulatorowni z prawdziwego zdarzenia.

Jedno z najważniejszych miejsc zapewniających bezpieczeństwo pracy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w budowie akumulatorownii w oparciu o bieżące przepisy, normy i rozporządzenia. 

Główne elementy składowe akumulatorownii:

 1. Wentylacja; wyliczenia wentylacji opiera się na wzorach i normach. Odpowiednio dobrana, wyregulowana i zsynchronizowana z detekcją wodoru wentylacja, pozwala zapewnić pełne bezpieczeństwo. Kluczowym czynnikiem jest zastosowanie odpowiednich wysokiej jakości wentylatorów przeciwwybuchowych EX, pozwalających odciągnąć wydostające się z baterii gazy, zarówno na pierwszym jak i ostatnim stanowisku ładowania baterii. Częstym błędem na tym etapie jest próba ominięcia norm i przepisów prawa – poprzez dobranie nieprawidłowego wentylatora. Standardowo wyposażamy akumulatorownie w najwyższej klasy sprzęt zgodny z aktualnie obowiązującymi w Polsce normami i rozporządzeniami, zaś montują go wykwalifikowane osoby posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia.

 2. Detekcja wodoru; w najwyższym puncie magazynu lub hali umieszczamy odpowiednio skalibrowane czujniki wykrywania wodoru. Czujniki ustawione są dwuprogowo. W pierwszym progu, gdy stężenie wodoru osiągnie odpowiednie wartości – następuje alarm świetlny i dźwiękowy – ostrzegający, natomiast wentylatory włączane są na maksymalną wydajność. Drugi próg wykrytego wodoru powoduje wyłączenie zasilania na prostowniki , a wentylacja w dalszym ciągu pracuje na pełnej mocy. Dzięki temu z pomieszczenia odwentylowane są wszystkie gazy i wyeliminowane jest zagrożenie.

 3. Instalacja elektryczna; odpowiednio dobrana instalacja elektryczna i automatyka tak naprawdę scala dwa powyższe elementy, gdyż zapewnia prawidłową pracę wentylacji i detekcji wodoru. Korzystamy wyłącznie z wysokiej klasy komponentów posiadających atesty i wszelkie niezbędne certyfikaty, dlatego też zapewniamy bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przeciwporażeniowe.

 4. Konstrukcje stalowe; łoża rolkowe, półki pod prostowniki, moduły i okapy wentylacyjne, tace ociekowe, odbojniki, uchwyty podtrzymujące kable (ramiona robocze) i szereg innych. Dostosowane do potrzeb klienta, posiadanej floty baterii trakcyjnych i prostowników.

 5. Stacje destylacji wody; kompleksowo wyposażamy akumulatorownie w system destylacji wody, a także rozprowadzamy wodę do każdego stanowiska ładowania baterii. Ma to ogromny wpływ na późniejszą obsługę baterii, a także redukuje wydatki związane z zakupem wody o odpowiednich parametrach kwalifikujących ją do uzupełniania baterii.

 6. Urządzenia do wymiany baterii trakcyjnych umożliwiające wymianę wszystkich typów baterii trakcyjnych w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami BHP. Wieloletnia współpraca z firmą MTC Philadelphia Scientific pozwala nam dostarczać do zakładów oryginalny i najlepszy jakościowo produkt. Zarówno urządzenia do wymiany manualnej jak i urządzenia z elektromagnesem przechodzą szereg testów – w wyniku których funkcjonują bezawaryjnie.

 7. Kącik BHP; wyposażony m.in. w oczomyjkę i prysznic, zestaw do neutralizacji i usuwania kwasu (pojemnik z odpowiednim sorbentem oraz pojemnik na sorbent zużyty), sprzęt przeciwpożarowy, apteczkę, środki ochrony osobistej oraz tablice i znaki informacyjne.

  Dla indywidualnych potrzeb klienta dostosowujemy systemy monitorowania i zarządzania flotą baterii pozwalające na optymalizację kosztów związanych z ich użytkowaniem.

  Zapewniamy Państwu pełną dokumentację wraz z podpisami osób uprawnionych.