Pomiary rezystancji izolacji

Zgodnie z DIN EN 1175-1 co najmniej raz w roku należy sprawdzić oporność izolacji wózka i akumulatora. Badania oporności izolacji akumulatora należy wykonać zgodnie z DIN EN 1987-1. Zgodnie z DIN EN 50272-3 tak wyznaczona oporność izolacji akumulatora nie może być poniżej wartości 50W na wolt napięcia znamionowego. W przypadku baterii o napięciu znamionowym do 20V wartość minimalna wynosi 1000W. Więcej informacji udzielimy Państwu kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie. Zapraszamy!