InStore - serwis / naprawy i obsługa posprzedażowa

InStore - serwis baterii trakcyjnych

Serwis baterii trakcyjnych i prostowników

Mając doświadczenie wyniesione z fabryk baterii trakcyjnych oferujemy usługi serwisu na najwyższym poziomie. Dysponujemy ogromną wiedzą i doświadczeniem, a także specjalistycznym sprzętem pomiarowym. Technicy serwisu wyposażeni w auta z pakietem oryginalnych części zamiennych zlokalizowani są na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Serwis baterii trakcyjnych pozwala na wydłużenie żywotności baterii i redukcję kosztów związanych z ich częstą wymianą. Wykonujemy inspekcje serwisowe zgodnie z ustalonym harmonogramem co 1, 3 lub 6 miesięcy. Technicy serwisowi są gotowi również na wszelkie wezwania awaryjne.

Zakres usług świadczonych okresowo obejmuje wizytę serwisu zgodnie z ustalonym harmonogramem (co 1/3/6 miesięcy):

 • pomiar parametrów elektrycznych ogniw baterii,
 • pomiar parametrów chemicznych ogniw baterii,
 • sprawdzenie stanu izolacji i szczelności baterii,
 • sprawdzenie stanu połączeń międzyogniwowych i wyprowadzeń baterii, w tym wtyczki (gniazda),
 • sprawdzenie szczelności i poprawności działania systemu centralnego uzupełniania wody (BFS )
 • sprawdzenie szczelności i poprawności działania systemu wymuszonego obiegu elektrolitu ( EUW )
 • czyszczenie powierzchni i skrzyń baterii,
 • wypompowanie i utylizacja cieczy z wnętrza skrzyni,
 • uzupełnienie ubytków wody w ogniwach,
 • odbiór i utylizację zużytych ogniw i baterii,
 • dobór i dostawę części zamiennych, jak również dodatkowego wyposażenia do baterii trakcyjnych,
 • prowadzenie dokładnego rejestru stanu technicznego każdej baterii trakcyjnej,
 • udzielanie niezbędnych porad dotyczących bieżącej obsługi baterii,
 • pomiar parametrów ładowania prostowników,
 • sprawdzenie izolacji przewodów przyłączeniowych prostowników,
 • sprawdzenie i konserwacja połączeń elektrycznych.

Każdorazowo po wykonanej inspekcji klient otrzymuje pełny raport o stanie baterii. Przy kolejnych wizytach raporty są uaktualniane. Pozwala to mieć bieżący wgląd i wiedzę na temat posiadanych baterii, a także planować budżet.

 

Przeglądy akumulatorownii

Wykonujemy przeglądy akumulatorownii, pomiary stężeń wodoru i związków siarki, kalibrację czujników wykrywania wodoru, pomiary wentylacji i instalacji elektrycznych etc.

 

Pomiary rezystancji izolacji

Zgodnie z przepisami wykonujemy pomiary rezystancji izolacji zakończone stosownymi protokołami.